1. Artistiek onderzoek onderscheidt zich van andere vormen van academisch onderzoek door de centrale rol van de kunstpraktijk. De vraagstelling komt direct voort uit de artistieke praktijk van de kunstenaar-onderzoeker, de onderzoeksmethoden worden gekenmerkt door het inzetten van artistieke praktijken en materialen tijdens het onderzoeksproces, en de resultaten van het onderzoek leveren zowel een bijdrage aan de kunstpraktijk als aan het artistiek-academisch discours. Omdat artistiek onderzoek wordt gedaan door kunstenaar-onderzoekers, levert dit kennis, ervaringen en begrip op die niet op andere manieren tot stand kunnen worden gebracht; ze zijn belichaamd in de kunstwerken en artistieke praktijken zelf.