1. Onderzoek is een van de speerpunten van het onderwijs aan de KABK. Niet alleen in het onderwijs, maar ook in de praktijk van KABK docenten speelt onderzoek een belangrijke rol. Om docenten hierin te ondersteunen, is in september 2015 de nieuwe Onderzoeksgroep van het lectoraat van start gegaan. De Onderzoeksgroep, voorgezeten door Janneke Wesseling, stelt een selecte groep docenten in de gelegenheid om concrete onderzoeksprojecten uit te voeren in het kader van hun aanstelling. De aard en de onderwerpen van het onderzoek kunnen uiteenlopen, zoals: onderzoek in en naar de eigen kunst- of ontwerppraktijk, pedagogisch of didactisch onderzoek, praktisch of meer technologisch georiënteerd onderzoek ten behoeve van de eigen praktijk, academisch onderzoek ter voorbereiding van een eventueel PhD-traject. De Onderzoeksgroep komt maandelijks bijeen om het onderzoek, de aanpak, methoden, dilemma’s en mogelijke uitkomsten met elkaar te bespreken en om presentaties te geven van het onderzoeksproces. Van de deelnemende docenten wordt verwacht dat zij de uitkomsten van hun onderzoek zullen delen met de academiegemeenschap, in de vorm van een presentatie, publicatie en/of lezing.

        Deelnemende docenten zijn in principe een jaar verbonden aan de Onderzoeksgroep. Jaarlijks worden middels een oproep voor onderzoeksvoorstellen nieuwe deelnemers geworven.

        De Onderzoeksgroep vervangt de voormalige kenniskring (2007-2015) van het lectoraat.