1. Expertmeeting:
      Landelijke dag van de theorie

      25/11/2011, 10:00 – 18:00

     2. Expertmeeting voor theoriedocenten in het kunstonderwijs

      Hoe ziet het theorieonderwijs op de hedendaagse kunstacademie er idealiter uit? Deze vraag staat centraal op een landelijke studiedag voor theoriedocenten in het kunstonderwijs, georganiseerd door het lectoraat van Janneke Wesseling in samenwerking met de theoriesectie van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag op 25 november 2011.

      Het theorieonderwijs op Nederlandse kunstacademies heeft zich de laatste tien jaar sterk ontwikkeld. Een breed scala aan theoretische disciplines heeft het afgelopen decennium een plaats gekregen in de curricula van kunstopleidingen. Kunstgeschiedenis, filosofie, sociologie en communicatie zijn gangbare vakken geworden, daarnaast vindt er een toenadering plaats tussen kunst en wetenschap. Studenten worden opgeleid om niet alleen beeldend, maar ook intellectueel optimaal te kunnen opereren in de context van de hedendaagse geglobaliseerde wereld. Tegelijkertijd liggen kunstacademies in Nederland onder vuur. De bezuinigingsgolf die de kunstwereld overspoelt, treft ook het kunstonderwijs. Met als argument dat er teveel kunstenaars worden opgeleid, worden academies gedwongen hele studierichtingen op te heffen en te fuseren.
      Wat is de rol die theoriedocenten in deze complexe situatie hebben te vervullen? Hoe kan een eigentijds theoriecurriculum er precies uitzien? Hoe verhoudt de theorie zich tot de weerbarstige praktijk van het hedendaagse kunstenaarschap?
      Collega’s van academies in Nederland en Vlaanderen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de studiedag. Vier sprekers - twee kunstenaars en twee theoretici - zijn uitgenodigd om in lezingen/presentaties van een half uur antwoorden te formuleren op de vraag naar het ideale theorieonderwijs en zo een gedachtewisseling op gang brengen. In kleinere groepen zal over verschillende deelonderwerpen verder worden gediscussieerd. De dag wordt afgesloten met een forumdiscussie en een gezamenlijk buffet.
     3. Lecture by Sjoerd van Oevelen and Elodie Hiryczuk
     4. Lecture by Pascal Gielen
     5. Lecture by Steven ten Thije
     6. Sprekers

      • Steven ten Thije (1980, NL), onderzoeksconservator bij het Van Abbemuseum
      • Elodie Hiryczuk (1977, FR) en Sjoerd van Oevelen (1974, NL), kunstenaarsduo
      • Pascal Gielen (1970, BE), kunstsocioloog aan de Rijksuniversiteit Groningen/Fontys Hogeschool Tilburg
      • Wendelien van Oldenborch (1962, NL), beeldend kunstenaar
     7. Programma

      10.00 uur   Ontvangst
      10.45 uur   Introductie door Janneke Wesseling
      11.00 uur   Lezing door Sjoerd van Oevelen & Elodie Hiryczuk
      11.45 uur   Lezing door Pascal Gielen
      12.30 uur   Lunch
      13.30 uur   Parallelle groepsdiscussies
      14.45 uur   Lezing door Steven ten Thije
      15.30 uur   Theepauze
      15.45 uur   Lezing door Wendelien van Oldenborgh
      16.30 uur   Pauze
      17.00 uur   Forumdiscussie
      18.00 uur   Borrel/Buffet
     8. Praktische informatie

      Voertaal: Nedelands 
      Kosten: €20 (inclusief lunch en diner)