1. ACPA cursus:
      Listening and Looking (Sem. II)

      2016 – 2017

     2. De cursus wordt gegeven door Dr. Janneke Wesseling & Dr. Marcel Cobussen
      Voor studenten van de KABK, KC en UL uit het 2de, 3de en 4de jaar
      10 sessies op de woensdagmiddag, februari – april 2017

      Aanmeldingsdeadline: 8 februari 2017
      Maurizio Nanucci, Listen to your eyes (2016). Neon, 26 x 430 x 2,5 cm. Museum Voorlinden, Wassenaar./1
     3. Introductie

      Onze eerste ontmoetingen met kunst vinden doorgaans plaats via onze ogen en/of oren. Er zijn echter veel verschillende manieren waarop naar kunst kan worden gekeken of naar muziek kan worden geluisterd. Niet alleen is de manier waarop we kunst/muziek ervaren altijd cultureel bepaald, deze wordt ook beïnvloed door individuele omstandigheden. Wat kan worden verstaan onder aandachtig kijken/luisteren en is dit altijd bij uitstek de manier om kunst/muziek te benaderen? Bestaat er een onderscheid tussen kijken en zien, tussen horen en luisteren? En, gezien het feit dat onze relatie tot kunst en tot de wereld meestal multisensorisch is, kunnen we ook kijken naar muziek en luisteren naar beeldende kunst?

      Hoewel voornamelijk theoretisch van aard, zullen ook bezoeken aan (audio-)kunst tentoonstellingen en/of voorstellingen deel uit maken van de cursus, met het oog op het verbinden van theoretische kennis met ”auto-etnografische” ervaringen.
     4. Voor wie?

      Voor BA studenten uit het 2de, 3de en 4de jaar van de Koninklijke Academie, het Koninklijk Conservatorium en Universiteit Leiden.

      Deelname aan de volledige cursus is een voorwaarde, studiepunten worden toegekend binnen het Individueel Studie Traject (5 EC). 

      15 studenten worden geselecteerd om deel te nemen aan het programma.
      De cursus is in het Engels.
     5. Data

      8 sessies op de woensdagmiddag van 15.00-17.00 uur:
      • 15 februari 2017 (Lipsius 228)
      • 22 februari 2017 (Lipsius 228)
      • 8 maart 2017 (Lipsius 228)
      • 15 maart 2017 (Lipsius 227!!)
      • 22 maart 2017 (Lipsius 228)
      • 29 maart 2017 (Lipsius 228)
      • 5 april 2017 (Lipsius 228)
      • 12 april 2017 (Lipsius 228)
      • 19 april 2017 (Lipsius 228)
      • 26 april 2017 (Lipsius 228)
      De bijeenkomsten vinden plaats in het Lipsiusgebouw van de Universiteit Leiden, Cleveringaplaats 1. 
     6. Doelen

      • Een inleiding op verschillende manieren van kijken en luisteren, zowel door lezen van literatuur als in praktijk.
      • Kritisch beschouwen van voorname hedendaagse literatuur over het kijken naar kunst en luisteren naar muziek.
      • Reflecteren op noties van kijken en luisteren vanuit filosofisch, historisch, biologisch en esthetisch perspectief.
      • Experimenteren met alternatieve manieren van kijken en luisteren naar kunst/muziek.
      • Leren lezen van wetenschappelijke en filosofische teksten over esthetiek; oefenen met zgn. ”close reading”.
     7. Aanmelding

      Deelnemers worden geselecteerd op basis van hun gemotiveerde aanmelding. Stuur je korte motivatie (max. 400 woorden) voor woensdag 8 februari 2017 23:59 uur (CET) naar: lectoraatktp@kabk.nl. Je ontvangt bericht over de uitslag van je aanmelding op maandag 13 februari. Te late inzendingen worden niet geaccepteerd.
     8. Deze cursus is georganiseerd door de Academy of Creative and Performing Arts (ACPA) van Universiteit Leiden.