1. Docking Station:
 verbinding theorie en praktijk

      2012 – 2016

     2. Docking station

      Docking Station (formerly DOK-project) started as a pilot concerned with the integration of theory and practice in art education. These days, the integration of theory and practice is more than a mere experiment – it is a reality. The purpose of Docking Station is to provide stimulating and new insights into art education  and to create innovative educational formats in which practical and theoretical education are fully integrated. The aim is the development of a self-critical, reflexive, independent and inquisitive attitude. Docking Station runs during the second half of the first semester for second year students of all departments of the Royal Academy. During this period, every department organizes a thematic project, which is prepared and tutored by (at least) two lecturers: an art theory lecturer and a practice lecturer.

     3. Opzet

      Docking Station, dat bestemd is voor tweedejaarsstudenten van alle afdelingen van de KABK en dat in principe loopt gedurende de tweede helft van het eerste semester, is erop gericht om samen met studenten de individuele artistieke identiteit van de studenten te ontdekken en te ontwikkelen.

      Het Docking Station-project is thematisch, projectmatig en op onderzoek gericht onderwijs in werkgroepvorm. Elke afdeling organiseert in dezelfde periode een project rond een bepaald thema, dat voorbereid en begeleid wordt door steeds (tenminste) twee docenten: een theorie- en een praktijkdocent. Hierbij gaat het erom een inspirerend en intellectueel klimaat te creëren. De zelfwerkzaamheid van de studenten speelt daarbij een centrale rol. Deelnemende studenten worden door de docentenkoppels begeleid bij een geïntegreerd proces van denken, onderzoeken en maken. Studenten doen schriftelijk verslag van hun bijdrage aan het project. Docking Station wordt per afdeling geëvalueerd en besproken in een academiebrede werkgroep onder voorzitterschap van Janneke Wesseling.

      Enkele voorbeelden van projecten die eerder liepen in het kader van Docking Station: Imitatie/Inspiratie van de afdeling fotografie over de ontwikkeling van een eigen beeldtaal en beeldstrategie, door middel van de interpretatie van beelden van een andere fotograaf. De afdeling beeldende kunst (dag- en avondopleiding) organiseerde  drie projecten: Overdracht, over de problematiek van het tentoonstellen van en spreken over het werk; Het evoluerende museum, over de contemporaine tentoonstellingspraktijk in relatie tot het eigen werk; en Performance, over performancekunst in praktijk en theorie.

      cahiers van studenten uit de diverse pilots/1